English
Logo ESW

Blog ESW


ESW Spiegel van Zelfliefde


ESW Lichtbericht


HHY Blog


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESW Gebitssessies

In Assen, op locatie en op afstand

ESW gebitssessies

 

Een gezond gebit en goede gezondheid gaan hand in hand.
Helaas is de ons onderwezen tandzorg altijd niet de meest vriendelijke voor ons lijfelijke zelf. En zeker niet de meest gezonde.

Boren, vullen en het telkens maar verwijderen van tandsteen of het uitlijnen van ons gebit middels een beugel, heeft een enorme invloed op ons algeheel welzijn.
Net als leef- en slaapwijze, voeding en onnodige blootstelling aan stralingsbronnen bijvoorbeeld.
In deze tijd zijn er gelukkig veel alternatieven om eerstes zelf zorg te
dragen voor onze eigen gezondheid.

Jeroen en Gerlinde merkten tijdens hun Essentie~Connectie sessies dat steeds meer cliënten gebitsproblemen ervaren en deelden steeds meer hun kennis over gebitszorg. Kennis die zij opdeden door bijvoorbeeld het volgen van Amerikaanse seminars, maar ook via eigen waarneming en ervaring.
Gebitsklachten verdwenen in de loop van een kort tijdsbestek geheel of werden minder acuut.

ESW Gebitskaart
Gebitssessie
Je kunt inmiddels bij Jeroen en Gerlinde terecht voor een gebitssessie.
Hierin werken ze met de energiestromen in en over het lichaam, het meridiaan netwerk.
Als je je gezond voelt en in balans, stroomt de energie voedend langs deze kanalen van energie.

Maar als je je niet zo goed voelt, is de energiestroom om wat voor reden ook verstoord.
Dit kan zijn oorsprong hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Elke tand en elke kies is verbonden met een bepaalde meridiaan of vaak meerdere en voedt daarmee de energie van een orgaan of orgaanstelsel.

Gebitszorg extra
Als je meer gebitsproblemen ervaart, dan kun je ook kiezen voor 'gebitszorg extra'.
Hierin ontvang je naast het hierboven omschrevene ook op jou afgestemde aanvullende adviezen wat betreft (basis)suppletie alsook voeding.


Als we gebitsproblemen ervaren, zoals bijvoorbeeld kiespijn, gaatjes, ontstoken tandvlees, zenuwen, (dreigende) wortelkanaalbehandelingen, demineralisatie van het gebit, dan kan het heel goed zijn dat het werken met de betreffende meridiaan, verbonden met een orgaan, hier baat bij heeft. Samen met Essentie~Connectie sessie(s) of apart.


Afspraak?

Voor het maken van een afspraak is het nodig het nummer van de betreffende tand of kies die aandacht vraagt door te geven. Gebruik hiervoor de gebitskaart als hierboven afgebeeld. Zoek het nummer plus vergeet niet te vermelden of het om je rechter/linkerbovenkaak of rechter/linkeronderkaak gaat.

Tijdens de sessie zullen Jeroen en Gerlinde je een infoblad aanreiken met een energieflow die je thuis zelf kunt doen en extra voor jou aanvullende tandzorg en adviezen als nodig.
Ook laten ze je zien hoe je de energieflow met jezelf doet die bij jouw tand/kies problematiek hoort.

Gebitssessies kunnen ook op afstand gegeven worden.